Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 29/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 29 qppl.signed.pdf