Thông tin văn bản
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 24/08/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 64/NQ-HĐND Ngày ban hành: 24/08/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 64-NQ-HDND DAU TU TRANG THIET BI Y TE 06TT 42TYT- KH5.PDF