Thông tin văn bản
Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 24/02/2021 Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi
Số ký hiệu: 50/BC-UBND Ngày ban hành: 24/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 50 bc.signed.pdf