Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 09/09/2010

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Số ký hiệu: 03/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/09/2010
Cơ quan ban hành: UBND H. Hòa Thành Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_03_2010_HOATHANH.doc