Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/06/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 28/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/06/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_28-UBNDTinh.doc