Thông tin văn bản
Báo cáo số 308/BC-UBND  ngày 18/10/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu: 308/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 308.bc.PDF