Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 13.QD.signed.pdf