Thông tin văn bản
Quyết định số 03 /2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 03 /2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 03 2013QDUBND2014.doc