Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 bãi bỏ Quyêt định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu: 03/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: bãi bỏ Quyêt định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 03-2019.QD.PDF