Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1441/KH-UBND ngày 05/07/2019 Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Số ký hiệu: 1441/KH-UBND Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1441.ub.signed.pdf