Thông tin văn bản
Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 06/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 402/BC-UBND Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 402.BC.signed.pdf