Thông tin văn bản
Công văn số 1793/UBND-TTHCC ngày 21/08/2019 V/v phối hợp thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
Số ký hiệu: 1793/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 21/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v phối hợp thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1793.ub.signed.pdf