Thông tin văn bản
Công văn số 201/UBND-KGVX ngày 22/01/2021 Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng gắn với mừng Đảng, mừng Xuân
Số ký hiệu: 201/UBND-KGVX Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng gắn với mừng Đảng, mừng Xuân
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 201 ub.signed.pdf