Thông tin văn bản
Văn bản số 9298/VP-KT ngày 30/11/2022 Sao gửi văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT
Số ký hiệu: 9298/VP-KT Ngày ban hành: 30/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221201163133.zip