Thông tin văn bản
Văn bản số 4444/VP-NCPC ngày 26/06/2020 sao gửi Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020
Số ký hiệu: 4444/VP-NCPC Ngày ban hành: 26/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200629095108.zip