Thông tin văn bản
Văn bản số 629/VP-KGVX ngày 31/01/2023 sao gửi Quyết định 2579/QĐ-BKHCN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
Số ký hiệu: 629/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 2579/QĐ-BKHCN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203084013.zip