Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/09/2013

Ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn ""An toàn về an ninh, trật tự""

Số ký hiệu: 40/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/09/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn ""An toàn về an ninh, trật tự""

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 402013QDUBND2013.doc