Thông tin văn bản
Công văn số 526/UBND-KGVX ngày 25/02/2021 Triển khai thực hiện Hướng dẫn 170-HD/BTGTW quán triệt tổ chức thực hiện quy chế 238 của BBT
Số ký hiệu: 526/UBND-KGVX Ngày ban hành: 25/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Hướng dẫn 170-HD/BTGTW quán triệt tổ chức thực hiện quy chế 238 của BBT
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 526 ub. trien khai huong dan 170.signed.pdf