Thông tin văn bản
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Số ký hiệu: 174/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/01/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 174QDUBND2014.doc