Thông tin văn bản
Văn bản số 9427/VP-KTTC ngày 18/12/2020 Sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020
Số ký hiệu: 9427/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201221101029.zip