Thông tin văn bản
Quyết định số 1407/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011

Ban hành Kế hoạch quản lý giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2012

Số ký hiệu: 1407/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/07/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch quản lý giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 08 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 8QD _1407_2011.doc