Thông tin văn bản
Văn bản số 2684/VP-KT ngày 30/03/2023 Sao gửi các văn bản của Bộ Tài chính trả lời vướng mắc thực hiện CTMTQG
Số ký hiệu: 2684/VP-KT Ngày ban hành: 30/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi các văn bản của Bộ Tài chính trả lời vướng mắc thực hiện CTMTQG
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230404143013.zip