Thông tin văn bản
Văn bản số 8339/VP-KT ngày 02/11/2022 Sao gửi Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 8339/VP-KT Ngày ban hành: 02/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221103151242.zip