Thông tin văn bản
Văn bản số 395/VP-NC ngày 19/01/2018

Về việc : CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ

Số ký hiệu: 395/VP-NC Ngày ban hành: 19/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 395VPNC2018.rar