Thông tin văn bản
Văn bản số 1242/VP-TKTH ngày 08/03/2019 Về việc bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê
Số ký hiệu: 1242/VP-TKTH Ngày ban hành: 08/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1242.rar