Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 Bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh
Số ký hiệu: 20/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2022 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 20 qppl.signed.pdf