Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016

sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tti3nh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND nhày 22/12/2014 của UBND tỉnh TN

Số ký hiệu: 15/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/05/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tti3nh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND nhày 22/12/2014 của UBND tỉnh TN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 152016QDUBND2016.doc