Thông tin văn bản
Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 08/02/2021 Kế hoạch Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Số ký hiệu: 411/KH-UBND Ngày ban hành: 08/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 411 ub.signed.pdf