Thông tin văn bản
Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 14/11/2019 Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu: 410/BC-UBND Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 410.bc.signed.pdf