Thông tin văn bản
Văn bản số 5452/VP-KTTC ngày 05/10/2018 (CKS) Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5452/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5452.rar