Thông tin văn bản
Văn bản số 5010/VP-KT ngày 12/07/2022 Sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 5010/VP-KT Ngày ban hành: 12/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719142545.zip