Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 08/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2502/KH-UBND Ngày ban hành: 08/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2502.ub.signed.pdf