Thông tin văn bản
Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Số ký hiệu: 60/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 602015QDUBND2015.doc