Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 07/08/2019 Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020
Số ký hiệu: 1623/KH-UBND Ngày ban hành: 07/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1623.ub.signed.pdf