Thông tin văn bản
Văn bản số 331/VP-KGVX ngày 13/01/2021 sao gửi Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 331/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114155133.zip