Thông tin văn bản
Văn bản số 461/VP-KGVX ngày 22/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi Nghị quyết số 137/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Ngjị quyết số 21-NQ/TW  về công tác dân số trong tình hình mới

Số ký hiệu: 461/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi Nghị quyết số 137/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Ngjị quyết số 21-NQ/TW  về công tác dân số trong tình hình mới

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 461VPKGVX2018.rar