Thông tin văn bản
Văn bản số 681/VP-KT ngày 26/01/2021 Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 681/VP-KT Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210127080626.zip