Thông tin văn bản
Văn bản số 11958/VP-KT ngày 28/12/2023 Sao gửi Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH 15 ngày 13/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số ký hiệu: 11958/VP-KT Ngày ban hành: 28/12/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH 15 ngày 13/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240115095845.zip