Thông tin văn bản
Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 01/03/2019 Báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Số ký hiệu: 67/BC-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 67.bc.PDF