Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 04/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 04.QD.pdf