Thông tin văn bản
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 13-2021-NQ-HDND MUC HOC PHI CO SO GD CONG LAP.PDF