Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 24/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 24 qppl.signed.pdf