Thông tin văn bản
Công văn số 2476/UBND-VHXH ngày 06/11/2019 Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm 2020
Số ký hiệu: 2476/UBND-VHXH Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2476.ub.signed.pdf