Thông tin văn bản
Văn bản số 4377/VP-KGVX ngày 17/06/2022 Sao gửi Thông tư số 32/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Số ký hiệu: 4377/VP-KGVX Ngày ban hành: 17/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 32/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220620143404.zip