Thông tin văn bản
Văn bản số 1112/VP-KT ngày 14/02/2023 Sao gửi KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ về thiết kế và dự toán xây dựng mẫu nhà ở hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1112/VP-KT Ngày ban hành: 14/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ về thiết kế và dự toán xây dựng mẫu nhà ở hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227112121.zip