Thông tin văn bản
Văn bản số 4113/VP-KTTC ngày 15/07/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
Số ký hiệu: 4113/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4113VP-KTTC.rar