Thông tin văn bản
Văn bản số 2469/UBND-KTN  ngày 10/10/2018 kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen
Số ký hiệu: 2469/UBND-KTN  Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2469.ub.PDF