Thông tin văn bản
Công văn số 2839/VP-KTTC ngày 21/05/2019 Sao gửi Quyết định số 618/QĐ-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy
Số ký hiệu: 2839/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 618/QĐ-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2839VP-KTTC.rar