Thông tin văn bản
Công văn số 2141/UBND-KTTC ngày 30/09/2019 Xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHCSXH trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2141/UBND-KTTC Ngày ban hành: 30/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHCSXH trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2141.ub.signed.pdf