Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 26/06/2010

Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện, xã năm 2010

Số ký hiệu: 05/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện, xã năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 05-2010-NQ-HDND-DMC.doc